close

Nhận Thông tin Dự Án

09 6666 2202

Mặt bằng tầng 05 - 16

Florence Mỹ Đình R1 01
R1-01

Căn 2N diện tích 74.9 m2

Ban công hướng bắc

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R1-02

Căn 2N diện tích 81.7 m2

Ban công hướng bắc

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R1-03

Căn 3N diện tích 85 m2

Ban công hướng Bắc

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R1-05

Căn 4N diện tích 101 m2

Ban công hướng Đông

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R1-06

Căn 2N diện tích 82.3 m2

Ban công hướng Nam

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R1-07

Căn 2N diện tích 83.3 m2

Ban công hướng Nam

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R1-08

Căn 2N diện tích 82.3 m2

Ban công hướng Nam

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R1-09

Căn 4N diện tích 101 m2

Ban công hướng Tây

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R1-10

Căn 3N diện tích 98.6 m2

Ban công hướng Tây

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R1-11

Căn 2N diện tích 77.4 m2

Ban công hướng Tây

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R1-12

Căn 2N diện tích 80.5m2

Ban công hướng Tây

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R1-15

Căn 2N diện tích 77.6 m2

Ban công hướng Tây

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R2-01

Căn 3N diện tích 82 m2

Ban công hướng Nam

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R2-02

Căn 3N diện tích 81.7 m2

Ban công hướng nam

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R2-03

Căn 3N diện tích 85 m2

Ban công hướng nam

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R2-05

Căn 3N diện tích 101 m2

Ban công hướng tây

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R2-06

Căn 2N diện tích 82.3 m2

Ban công hướng bắc

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R2-07

Căn 2N diện tích 83.3 m2

Ban công hướng bắc

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R2-08

Căn 2N diện tích 82.3 m2

Ban công hướng bắc

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R2-09

Căn 3N diện tích 101 m2

Ban công hướng đông

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R2-10

Căn 3N diện tích 91.5 m2

Ban công hướng đông

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R2-11

Căn 2N diện tích 77.6 m2

Ban công hướng đông

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R2-12

Căn 3N diện tích 81.1m2

Ban công hướng đông

[ Xem chi tiết căn hộ ]
Florence Mỹ Đình R1 01
R2-15

Căn 2N diện tích 77.4 m2

Ban công hướng Tây

[ Xem chi tiết căn hộ ]
HÌNH ẢNH CĂN HỘ MẪU  - 113,9M2 (3PN, 2WC)

Mặt bằng tầng 01

HÌNH ẢNH CĂN HỘ MẪU  - 113,9M2 (3PN, 2WC)

Mặt bằng tầng 02

HÌNH ẢNH CĂN HỘ MẪU  - 113,9M2 (3PN, 2WC)

Mặt bằng tầng 03

HÌNH ẢNH CĂN HỘ MẪU  - 113,9M2 (3PN, 2WC)

Mặt bằng tầng 05A

HÌNH ẢNH CĂN HỘ MẪU - 64,5M2 (2PN, 2WC)

Mặt bằng tầng 18A - 22

Sự kiện ra mắt dự án

Mặt bằng tầng 25A

Tài liệu dự án

Mặt bằng tầng 25B

Chat zalo
http://florence-mydinh.vn/
http://florence-mydinh.vn/catalog/view/theme/
close